Türkiye Şehit Aileleri Federasyonu

Devletin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, canları ile koruyan AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN geride bıraktıkları ailelerini;

Türkiye Şehit Aileleri Federasyonu


Amaç

Devletin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, canları ile koruyan AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN geride bıraktıkları ailelerini;

 • Bir çatı altında toplayarak aileler arasında her türlü yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamak,

 • Faaliyetlerini etkinleştirmesi ve geliştirmesi için araştırmalar yapmak,

 • Şehit Ailelerinin sosyal haklarının takipçisi olmak,

 • Kurs,seminer,konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

 • Şehitlik kavramını yeni nesillere anlatmak,

 • Şehit Aileleri arasında birlik ve beraberliğin temini için sevgi ve saygı bağlarını artırıcı faaliyetlerde bulunarak gerektiğinde gazete,dergi,kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

 • Şehit Ailelerinin gerektiğinde müştereken yararlanacakları, Türkiye genelinde kooperatif, kamp, lokal, misafirhane, alışveriş merkezleri, huzur evi ve hastaneler vb. açmak

 • Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar,konser,balo,tiyatro,sergi,spor,gezi ve eğlenceli etkinlikler vb.düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerinden yararlanmalarını sağlamak,

 • Federasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

 • Uluslararası faaliyette bulunmak,yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlara proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya   yardımlaşmak,

 • Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak.

 

 

Tarihçe

Şehit Aileleri Federasyonu; Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak için terör örgütüne karşı yurt içinde ve yurt dışında mücadele eden ve bu kutsal görevi sırasında canlarını ve uzuvlarını kaybetmiş Şehit ve Gazilerimizin aziz hatıralarını yaşatmak, Şehit Aileleri arasında dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, bu aileleri bir çatı altında toplamak, içerideki ve dışarıdaki şer güçlere karşı birlik ve beraberlik içinde olup tepki göstermek, Şehitlerimizin milletimize emanet ettiği ailelerine ekonomik ve sosyal destek sağlamak, tüzükte belirtilen hususlar çerçevesinde etkinlikler düzenleyip ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek suretiyle durumlarını iyileştirici kanun ve yasaları çıkartmak için müracaatta bulunmak, Türkiye’nin her il ve ilçesinde kurulan Gerçek Şehit Aileleri Derneklerini tek çatı altında toplamak amacıyla 23 Kasım 2006 tarihinde kurulmuştur.

 

 

Tüzük

Şehit Aileleri Federasyonu Tüzüğü'nü Görmek İçin Tıklayınız...

 

 

Yönetim Kurulu Asil                                            Yedek

Hamit KÖSE                 (Başkan)                                   Fevzi MERCANOĞLU
Yüksel TEKE                 (Bşk.  Yrd.)                               Yılmaz ERTAŞTAN
Lütfü ARSLAN               (Muhasip)                                 Durkadın AVCI
Şükrü ELMAS                (Sekreter)                                 Enver DEMİREL
Bekir İSPİRLİ                (Üye                                           Mustafa DANACI
Mustafa YORULMAZ    (Üye)                                         Ramazan GERGİN
Altan ALTANLAR           (Üye)                                         Ayhan HAMLI

Denetim Kurulu Asil                                                        Yedek

Zeki AVAN                   (Başkan)                                     Şakir ÇAKIR
Saadet VAR                 (Üye)                                           Gürsel KAYA
Hanifi ERMERCAN       (Üye)                                           Muzaffer ÇETİN

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres :  Necatibey Cad. Sezenler Sokak No: 1/13 Sıhhiye/ANKARA 
Tel      :
  +90 312 229 53 54 
Faks   :  +90 312 230 01 18

http://www.sehitler.org.tr/iletisim.html